waarom
de dialoog?

Waarom is de dialoog een belangrijke leiderschapsvaardigheid in organisatieverandering

Als in jouw organisatie…..

  • Complexe maatschappelijke vraagstukken spelen, 
  • Het eigenaarschap over de organisatieontwikkeling versterkt wordt,
  • De impact in de buitenwereld versterkt of verandert,

dan is de dialoog een onmisbare vaardigheid voor jou. Want in een dialoog onderzoek je, wederzijds, met hoofd en hart, vooronderstellingen, schijnbare tegenstellingen en de verschillende perspectieven, gericht op actie. Socrates zag de dialoog al als een belangrijke gespreksvorm. Wij helpen leiders en organisaties om de dialoog te versterken in leiderschap en teams, zowel gericht op de vraagstukken uit de werkpraktijk als op de ontwikkeling van de organisatie. Voor zowel leiders met een hiërarchische als met een vakinhoudelijke rol

 

Ervaring leert dat de dialoog als leiderschapsvaardigheid nog niet breed is ontwikkeld. Veel leiders zijn primair getraind in andere belangrijke leiderschapsstijlen: discussie, instructie en het geven van snelle antwoorden. 

Echter, onze snel veranderende wereld brengt complexe en paradoxale vraagstukken aan de oppervlakte waarbij we het niet meer redden met “zo ben ik nu eenmaal en zo doen wij het nu eenmaal”. Dit doet een beroep op ons vermogen:

  • verschillende perspectieven te horen en in te nemen,
  • onze leiderschaps- en gespreksstijl aan te passen aan de situatie en het vraagstuk dat voor ons ligt,
  • trouw te zijn aan je eigen waarden en die van je organisatie/samenleving,
  • de verbinding te houden met ‘het waartoe’, de bedoeling, de purpose van jezelf en de organisatie.

Het durven onderzoeken van de twijfel – die inherent verbonden is met complexiteit – heeft lang niet gepast bij het beeld van een goed leider. En hoewel de dialoog uiteindelijk snelheid oplevert omdat je met elkaar tot de essentie en een gedeeld beeld komt, vergt de dialoog eerst vertraging. En dat wordt vaak, in eerste instantie, als niet effectief ervaren in een drukke werkomgeving.