achter de dialoog

Privé-foto Iris van Loon, gemaakt tijdens een reis door Japan

de MENSEN achter de dialoog

Rens van Loon in samenwerking met Jindra kessener

Rens van Loon

 

Rens van Loon is hoogleraar Dialogical Leadership aan Tilburg University, School of Humanities and Digital Sciences. Hij studeerde filosofie aan de Radboud Universiteit en promoveerde in de sociale wetenschappen aan dezelfde universiteit met het proefschrift Symbolen in het zelfverhaal (1996). Hij heeft – na de Radboud Universiteit – gewerkt als partner bij het psychologisch adviesbureau ADC, later Right Management. Hij werkte van 2009 tot 2018 als director Leadership bij Deloitte Consulting Nederland.
In zijn werk begeleidt Rens vanuit zijn praktijk &Dialogue individuele bestuurders, toezichthouders en directeuren, hun teams en organisaties. Hij benadert leiderschap en volgerschap als een fenomeen dat in dialoog onderzocht kan worden vanuit meerdere perspectieven: filosofie, psychologie, organisatieleer. Bij zijn interventies gebruikt hij – naast andere instrumenten – de dialoog als primaire onderzoeks- en interventie methode. Zijn belangstelling gaat uit naar het dynamische samenspel van rationeel denken, intuïtief begrijpen en lichamelijk aanwezig-zijn bij de ontwikkeling van mensen in hun meervoudige identiteit, zowel in hun werk als privé. Hierbij wordt hij zowel door de westerse als de oosterse filosofie en psychologie geïnspireerd. Naast zijn werk als wetenschapper en consultant is Rens echtgenoot, vader en opa. Hij schrijft graag boeken, artikelen en gedichten, en is beoefenaar van tai chi meditatie (waarin hij ruim twintig jaar heeft lesgegeven aan het Han Fortmann Centrum in Nijmegen) In de leergang komt zijn ervaring met tai chi terug door de aandacht voor de impact van het non-verbale gedrag. 
Handboek bij de leergang is Dialogisch Leiderschap (Mediawerf, 2019). Artikelen worden per keer aangeraden.

fotografie: Anouk de Kleermaeker, studio309

Jindra Kessener

 

Jindra Kessener is in de jaren ’90 opgeleid in, en heeft gewerkt met de Waarderingstheorie en de ZKM-methode, de voorloper van Dialogisch Zelf en Dialogisch Leiderschap. In die tijd werkte zij met Rens samen in trainingen waarin het handelen van je professionele kompas (purpose en waarden) wordt versterkt door dialoog en lichaamsbewustzijn. 
Jindra heeft in afgelopen 25 jaar gewerkt in en voor profit en not-for-profit organisaties, vanuit verschillende – ook eindverantwoordelijke- posities. Daarbij heeft zij de dialoog ingezet als middel in organisatieverandering. Momenteel werkt Jindra, middels Dialogisch Leiderschap, de ene keer als los traject en de andere keer als organisatie-adviseur voor een groter traject, met individuen en teams van leidinggevenden aan de vraag die je zou kunnen samenvatten als ‘Wat vraagt de huidige ontwikkeling van onze organisatie aan interventies en wat vraagt dat van ons leiderschap?’
Die dialoog kan gaan over de inhoud van het werk en is dan zodanig gestructureerd zodat men hem later in de werkpraktijk en besluitvorming kan gebruiken. Daarnaast gaat de dialoog over het gedrag en het leiderschap dat nodig is om de strategie te realiseren. En/of over de inrichting van de voorwaarden die nodig waren om een gewenste verandering te realiseren, bijvoorbeeld: welke positionering hebben mensen nodig om hun werk goed te doen; welke aanpassingen zijn noodzakelijk in de besturing; hoe kan de organisatiestructuur het benodigde gedrag stimuleren?
Daarnaast heeft Jindra jarenlang lesgegeven in dans die gericht is op persoonlijke ontwikkeling en is ze bij de Nieuwe Yogaschool opgeleid als Yoga- en meditatiedocente. In de leergang komt haar ervaring met yoga en dans terug door de aandacht voor de impact van het non-verbale gedrag.
 Ze is afgestudeerd in de onderwijskunde en MCM SIOO Executive Change Management.
Jindra heeft – als onderwijskundige – een werkboek geschreven, dat bij de leergang zal worden gebruikt.