De dialoog,
effectief en 
authentiek

Dit beeldmateriaal is ontleend aan Britse architecte Zaha Hadid, die de lijn tussen zelf en ander, binnen en buiten in haar bouwwerken laat ervaren als kruispunt, en niet als grens. 

Hoe je als leider effectiever
en authentieker kunt worden 
 

Wat wij in de praktijk op individueel niveau zien, is dat leiders vaak een veel breder leiderschapsrepertoire hebben dan zij zelf denken.

Op teamniveau zien we dat gedoe en vertraging in de besluitvorming en uitvoering vaak ontstaan doordat er geen gemeenschappelijke ‘grond’ is. Die ‘grond’ betreft de waarden en purpose, waar de strategie een uitdrukking van is en iedere leider (en medewerker) zich mee heeft verbonden.  Dialogisch Leiderschap is een persoonlijkheidstheorie en methode om je leiderschapsrepertoire als mens uit te breiden. En om met je team, vanuit gezamenlijkheid en in diversiteit, te koersen op een gedeelde bedoeling/purpose, zodat eenieder in de executie, binnen de eigen afdeling, vanuit een gedeeld kompas kan sturen en de strategie operationaliseren .

Voor teams: betere besluitvorming en snellere executie door dialoog

Dialogisch Leiderschap verdiept de strategievorming, besluitvorming en executie, doordat leiderschapsteams de strategie (vormen en) doorleven op collectief en persoonlijk niveau. Daardoor leer je elkaar zodanig goed kennen dat onderlinge verschillen productief worden gemaakt in de besluitvorming. Dat maakt het makkelijker elkaar ‘los te laten’ op onderwerpen omdat de onderliggende waarden, bedoeling, perspectieven en leiderschapsstijlen helder en gedeeld zijn. En het team ontwikkelt een gedeeld beeld over wanneer een onderwerp een gezamenlijke dialoog vergt. Hoe dit te doen, leer je tijdens de opleiding.

Voor individuen: verbreden van je leiderschapsrepertoire

Vaak heb je in een context een specifiek perspectief ingenomen. Vanuit dat perspectief heb je – vaak onbewust – je blik op de werkelijkheid ontwikkeld en zet je bepaalde beïnvloedingsstijlen in. De kern van Dialogisch Leiderschap is dat het zelf van de mens in de loop van de tijd dynamisch en relationeel gevormd wordt, en niet zo statisch en goed georganiseerd is als we soms denken of hopen. Het goede nieuws is, dat dit ook ruimte en mogelijkheden biedt. Want het zelf is een combinatie van aspecten van het zelf (ik-posities), die soms mooi met elkaar samenwerken, soms met elkaar conflicteren. Denk aan de medisch specialist en de bestuurder van het ziekenhuis in één en dezelfde persoon, hoe gaan die samen?

De mensen met wie wij werken ontdekken in een Dialogisch Leiderschapstraject dat, wanneer zij een ander perspectief, een andere ik-positie, in zichzelf innemen, dingen anders kunnen zien en op een andere manier kunnen acteren binnen hun omgeving. Vaak is het genoeg om ‘dat andere perspectief’ mee te nemen in de context waarin je je leiderschapsrepertoire wilt verbreden. Je hoeft niet op training maar je leert te schakelen tussen ik-posities.

De filosofie van dialogisch leiderschap werkt twee vormen van dialoog uit, die synchroon worden uitgevoerd: een met ‘jezelf’, de interne dialoog. Hoe verhouden zich de verschillende aspecten van jezelf tot elkaar, tot uiting komend in waarden, je hogere doel, je verschillende rollen en posities in het leven (ouder, kind, professional, golfer, hardloper, lijdend aan een ziekte, etc.). En de externe dialoog, die met je omgeving, om te beginnen met je collega’s en medewerkers (partners, kinderen, etc.).

MASTERCLASS

GEDEELD LEIDERSCHAP BIJ COMPLEXE VERANDERINGEN

Duur: 3 dagen.
De data: 9, 10 oktober & 13 november 2023
Lokatie: Utrecht Campus