Dialogisch Leiderschap,
als het ik wijkt

Masterclass bij TIAS en incompany trajecten Dialogisch Leiderschap

In het verantwoordelijkheidsgebied van steeds meer leiders spelen echt complexe vraagstukken en moeten complexe keuzes worden gemaakt. Dialogisch Leiderschap gaat ervan uit dat dialoog noodzakelijk is om de complexe vraagstukken van deze tijd te adresseren. Als aanvulling op de gespreksstijlen discussie en ‘instructie’. Je kunt een dialoog inzetten als je de voorwaarden daarvoor kunt inrichten, soms ondersteund door een gespreksstructuur, én als je de dialoog in jezelf kunt voeren en je dus ruimte hebt voor andere perspectieven.

Onze purpose is om het vermogen van leiders te versterken om in organisaties en met de omgeving de dialoog bewust, effectief en authentiek te kunnen toepassen. Wij doen dat middels incompany trajecten en via TIAS.

Ervaring leert dat de dialoog als leiderschapsvaardigheid onvoldoende is ontwikkeld, ook al denken we dat we best vaak een dialoog voeren. Veel leiders zijn primair getraind in andere belangrijke leiderschapsstijlen: discussie, instructie en het geven van snelle antwoorden.  

Het is nog uitdagender en tegelijk nodig om niet alleen horizontaal, met collega’s maar ook verticaal, binnen de hiërarchie, de dialoog te kunnen voeren. Om die reden creëren we graag een omgeving waarin je dat kunt ervaren en oefenen. Bijvoorbeeld door met diverse groepen deelnemers te werken: van toezichthouders, bestuurders, directeuren en managers tot projectmanagers en specialisten.

MASTERCLASS

GEDEELD LEIDERSCHAP BIJ COMPLEXE VERANDERINGEN

Duur: 3 dagen.

INCOMPANY TRAJECTEN

Wij verzorgen verschillende incompany trajecten:

  • Versterken van het gedeelde moreel kompas: Voor directie- en managementteams die onderling de verbinding op het moreel kompas (de purpose en waarden) willen versterken en met elkaar in kaart willen brengen hoe ze het werk binnen de organisatie zodanig kunnen organiseren dat het handelen volgens het moreel kompas daadwerkelijk mogelijk wordt. Zodat de congruentie wordt versterkt tussen de missie van jullie organisatie, jullie aansturing richting de organisatie en jullie samenwerking. Duur: op maat.
  • Workshop Vraagstukdialoog: Leidinggevenden en/of professionals kunnen, in het werk, een dialoog over een complex vraagstuk of complexe casus begeleiden. Met de Vraagstukdialoog creëer je een werkomgeving waarin complexe vraagstukken of casussen vanuit verschillende perspectieven en het gedeelde moreel kompas worden opgelost. Duur: 3 x 1 dag.
  • De volgende fase in de veranderopgave: Als directieteam of managementteam wil je soms stil staan bij de complexe veranderopgave waar jullie voor staan en bij wat dat van jullie vraagt. Tijdens zo’n teamtraject doe je inzichten op over de vaak nog minder bewuste status van de organisatieverandering. Je brengt in kaart wat jullie anders moetenorganiseren binnen de organisatie en welk leiderschap er nodig is om de verandering verder te brengen. Ook leer je elkaar beter kennen en versterk je de onderlinge samenwerking aan de hand van jullie opgave. Het resultaat bestaat dan ook uit concrete acties richting de organisatie en een betere verbinding binnen het team. Duur: op maat.

Waarom is de dialoog een belangrijke leiderschapsvaardigheid

Hoe je als leider effectiever
en authentieker kunt worden 

 

Als in jouw organisatie…..

  • Complexe maatschappelijke vraagstukken spelen,
  • Het eigenaarschap over de organisatieontwikkeling versterkt wordt,
  • De impact in de buitenwereld versterkt of verandert,

dan is de dialoog een onmisbare vaardigheid voor jou. Want in een dialoog onderzoek je, wederzijds, met hoofd en hart, vooronderstellingen, schijnbare tegenstellingen en de verschillende perspectieven, gericht op actie. Socrates zag de dialoog al als een belangrijke gespreksvorm. Wij helpen leiders en organisaties om de dialoog te versterken in leiderschap en teams, zowel gericht op de vraagstukken uit de werkpraktijk als op de ontwikkeling van de organisatie. Voor zowel leiders met een hiërarchische als met een vakinhoudelijke rol. 

Wat wij in de praktijk op individueel niveau zien, is dat leiders vaak een veel breder leiderschapsrepertoire hebben dan zij zelf denken. 

Op teamniveau zien we dat gedoe en vertraging in de besluitvorming en uitvoering vaak ontstaan doordat er geen gemeenschappelijke ‘grond’ is. Die ‘grond’ betreft de waarden en purpose, waar de strategie een uitdrukking van is en iedere leider (en medewerker) zich mee heeft verbonden.  Dialogisch Leiderschap is een persoonlijkheidstheorie en methode om je leiderschapsrepertoire als mens uit te breiden. En om met je team, vanuit gezamenlijkheid en in diversiteit, te koersen op een gedeelde bedoeling/purpose, zodat eenieder in de executie, binnen de eigen afdeling, vanuit een gedeeld kompas kan sturen en de strategie operationaliseren .